Är du en bostadsrättsförening (Brf) i Stockholm?

Är ni en bostadsrättsförening så vill Kraft Express AB överträffa alla era förväntningar på en detaljerad, strukturerad och kostnadseffektivt sätt. Tre stora faktorer är vi väldigt medvetna om, hur struligt det är med olika leverantörer, vilka höga kostnader som dyker upp vid jourutryckningar samt hur essentiell en underhållsplan är för fastighetens tekniska anläggning.

Därför erbjuder vi en underhållsplan /förvaltning just för hiss och el service:

 • 4 st servicebesök/år
 • Hiss-Installation
 • Hiss-Modernisering
 • Hisservice /Reparation /Underhåll
 • Hissjour
 • El-Installation
 • ElUnderhåll
 • El-Mätning
 • El-Protokoll
 • El-Termografering
 • Eljour
 • Besiktning
 • Dokumentation

Underhållsplan

Nedan kan du upptäcka vad som ingår i våra bostadsrättsföreningarnas planlösning.

Hissar

Installation

Väsentligt för våra hisstekniker att utföra och säkerställa fackmannamässiga hissinstallationer redan från start då problematiken hos hissar oftast är på grund av felaktiga hiss arkitekturer i hissanläggningar. Investerar man rätt från början så minimerar man kraftigt framtida driftkostnader. Därför så kan vi garantera er säkerheten och en drift som fungerar oavsett vilka hisstyper ni är ute efter. Original hissar, linhissar, hydraulhissar och alla andra hisstyper. Vi vill erbjuda bästa skräddarsydda hisslösningar där ni får pålitlig hissutrustning, blixtsnabb service och jobb som utförs korrekt.

Modernisering

Vi moderniserar och optimerar hissar till dina personliga önskemål. Allt från utseende, funktioner, uppgraderingar och ombyggnationer.

Service /Reparation /Underhåll

Att underhålla hissen är att förebygga kvalité, säkerhet och se till att det blir kostnadseffektivt i både det korta och långa loppet. Vi skyddar dig från höga utrycknings och reparationskostnader som kan dyka upp i hissens anläggning. Vårt största fokus kommer vara att följa upp alla checklistor samt se till att få en hög livslängd på respektive hissar.

Jour

Tillgängligheten med professionella och kunniga hisstekniker som snabbt åtgärdar problem som dyker upp. Vore det sig akuta driftavbrott i hisschakten eller problem som man åtgärdar i förebyggande syfte för en bättre drift och lång hållbarhet så ser vi till att vara på plats vid mest behov.

Vi vill gärna ha ditt förtroende!


Få offert

EL

Installation

Fackmannamässiga el installationer med hög säkerhet, precision och kvalité är en självklarhet hos oss. Vi ser till att allting blir rätt från början så att ni kan spara tid, pengar och undvika riskera säkerheten vid elektriska fel som kan förekomma.

Jour

Genom vår jourutryckning kan vi eliminera el avbrott med snabb tillgänglighet.

Service

Vår målsättning är att arbetet vi utför ska förebygga elfel, överhettning, jordfels utlösningar och förminskade elkostnader. Vi ser till att våra elektriker åtgärdar problemen med bästa möjliga lösning för att få en hög livslängd på elinstallationerna samt håller koll på el mätningen och el termograferingen.

Fastighets Styr/regler automation

Ett extra tillägg som vi rekommenderar alla brf:er för att kostnadseffektivisera fastighetens belysning med automatiseringar.

Vi vill gärna ha ditt förtroende!


Få offert

Protokoll

Besiktning

Besiktning för en långvarig fungerande drift är extremt viktigt. Alla anmärkningar kommer att hamna i vårt dokument som ni sedan kommer ta del av.

Riskanalyser

En riskanalys kan vara avgörande i vad som måste åtgärdas så att det inte blir akuta problem med höga kostnader. Alla eventuella risker kommer att hamna i vårt dokument som ni sedan kommer ta del av.

Dokumentation

Dokumentationen kommer att vara resultat av all hiss och el arbete som sker i er bostadsrättsförening. Statusar, bilder, uppföljningar, underhålls planeringar, elscheman, planritningar, planeringar samt mätningar som ni ska ta del av och kunna följa upp på en förståelig och strukturerad nivå.

Vi vill gärna ha ditt förtroende!


Få offert

Garanti

5 års garanti lämnas alltid efter utfört arbete från oss.

Kvalité:

Att leverera i tid med rätt material i enlighet med kundens beställning. Att vara tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Att kontinuerligt förbättra vår process, från försäljning till leverans. Endast offerera och leverera material av högsta kvalitet. Att vi kontinuerligt mäter antal inrapporterade fel på vår levererade hissar.

Miljö:

Att vi ska inom vår verksamhet motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Att minska miljöbelastningen från våra transporter, vid tjänsteuppdrag, vid leveranser och genom val av bästa transportsätt. Att ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster samt hantera vårt avfall på bästa sätt, att följa gällande lagar och förordningar som krav.

Underhållsplan:

Genom vårt system så kommer vi ha total förvaltning över er tekniska anläggning där ni i styrelsen identifierar vilka underhållsbehov som finns, när åtgärder ska ske och ungefärliga kostnader.

Be oss om offert

Vi svarar inom 24h